ارتباط با ما اعضای شورا نظرسنجی پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
دوره ابتدايي
برنامه درسي  
دوره اول  
كتاب راهنماي معلم
منابع كمك آموزشي
تصاوير
فايل هاي صوتي
فيلم و كليپ
دوره دوم  
كتاب راهنماي معلم
منابع كمك آموزشي
تصاوير
فايل هاي صوتي
فيلم و كليپ
دوره اول متوسطه
هفتم  
كتاب درسي
كتاب راهنماي معلم
تصاوير
فايل هاي صوتي
فيلم و تولید محتوا
ارزشيابي
هشتم  
كتاب درسي
تصاوير
فصل اول تصوير گري-شهر سنندج
نمونه هايي از تصوير سازي كتاب ها
تصوير سازي كتاب ها 2
تصوير سازي كتاب ها 3
تصوير سازي كتاب ها 4
تصوير سازي كتاب ها 5
تصوير سازي كتاب ها 6
فيلم و تولید محتوا
ارزشيابي
نهم  
كتاب درسي
تصاوير
فيلم و كليپ
ارزشيابي
دوره دوم متوسطه
دهم  
كتاب درسي
كتاب راهنماي معلم
كمك آموزشي
تصاوير
فيلم
بارم بندي و ارزشيابي
گالري
آثار دانش آموزان  
سفال گری
گلیم بافی
گلیم -یزد
گليم بافي
خطاطی
خطاطی- یزد
نقاشی
نقاشی-یزد
نقاشی-کتاب هفتم
نقاشی-کتاب هشتم
نمایشگاه ها
نمايشگاه گلستان
درهمیات
کلی- یزد2
کلی- یزد 1
آثار دبيران  
علي شريف كاظمي مدرس ضمن خدمت و دبيرناحيه 4كرج
آثار هنرمندان  
دانستني ها
معرفي هنرمندان  
معرفي كتاب  
معرفي مجلات  
مقالات  
معرفي آثار ماندگار  
سايت هاي مفيد  
موزه هاي ايران
سايت هاي مفيد
ايران شناسي